Bạn đã sai nếu dùng ‘Fighting’ để động viên người khác ‘Cố lên’

Khi muốn động viên người khác “cố lên”, chúng ta thường nói “fighting”. Thế nhưng đây là lỗi sai cơ bản mà hầu hết mọi người không biết.

Fighting là một danh từ với nghĩa là trận chiến.

Ví dụ:

Fierce fighting has continued all day on the outskirts of the town.

Cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra cả ngày ở vùng ngoại ô của thị trấn.

Tuy nhiên, người Việt thường sử dụng để động viên người khác hoặc để cỗ vũ cho ai đó với nghĩa “cố lên”. Điều này không đúng vì:

– Sai ngữ pháp: khi nói “cố lên” thì nghĩa là bảo người đó cố lên, và khi bảo người khác làm gì thì trong tiếng Anh dùng dạng nguyên thể như câu mệnh lệnh: fight!

– Từ “fight” không phù hợp trong hoàn cảnh động viên ai đó.

Khi động viên người khác “cố lên”, chúng ta có nhiều cách nói khác với nghĩa tương tự:

Be strong!

Be tough!

Hang in there.

Go!

Come on!

Give it all you’ve got.

Viết một bình luận