Đồ án quản lý website bán điện thoại di động bằng ASP

Đồ án quản lý website bán điện thoại di động bằng ASP

Chia sẻ tài liệu, đồ  án quản lý website bán điện thoại di động bằng ASP dành cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn, khóa luận, bài tập lớn môn lập trình ứng dụng web bằng ngôn ngữ lập trình ASP. Website bán điện thoại di động bằng ASP với đầy đủ các chức năng cơ bản, thêm, xem, xóa, sửa, báo cáo, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một website bán hàng đơn giản thích hợp cho các bạn làm đồ án, tốt nghiệp hay bài tập lớn môn học.

mau_web_mobile

Link download đồ án quản lý website điện thoại di động bằng ASP

Like & Share nếu bạn thấy hữu ích! Comment nếu có thắc mắc!

Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận