Đồ án quản lý website khách sạn bằng PHP

Đồ án quản lý website khách sạn bằng PHP

Chia sẻ tài liệu, đồ án quản lý website khách sạn bằng PHP dành cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn, khóa luận, bài tập lớn môn lập trình ứng dụng web bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Website khách sạn với đầy đủ các chức năng cơ bản, thêm, xem, xóa, sửa, báo cáo, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một website bán hàng đơn giản thích hợp cho các bạn làm đồ án, tốt nghiệp hay bài tập lớn môn học.

quan ly khach san

Link download đồ án quản lý website khách sạn bằng PHP

Like & Share nếu bạn thấy hữu ích! Comment nếu có thắc mắc!

Chúc bạn thành công!

1 bình luận về “Đồ án quản lý website khách sạn bằng PHP”

Viết một bình luận