Đồ án quản lý website thẩm mỹ viện spa bằng PHP

Đồ án quản lý website thẩm mỹ viện spa bằng PHP

Chia sẻ tài liệu, đồ  án quản lý website thẩm mỹ viện spa bằng PHP dành cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn, khóa luận, bài tập lớn môn lập trình ứng dụng web bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Website thẩm mỹ viện spa với đầy đủ các chức năng cơ bản, thêm, xem, xóa, sửa, báo cáo, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một website giới thiệu sản phẩm đơn giản thích hợp cho các bạn làm đồ án, tốt nghiệp hay bài tập lớn môn học.

web-tham-my-vien

Link download đồ án quản lý website thẩm mỹ viện spa bằng PHP

Like & Share nếu bạn thấy hữu ích! Comment nếu có thắc mắc!

Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận