Kỹ thuật SEO Slide

Trên thực tế,seo slide cũng không có khác gì nhiều với seo video.Nếu bạn đã thành thạo kỹ năng seo video thì sẽ dễ dàng học seo slide hơn. Seo slide cũng bao gồm hai phần chính là seo onpage và seo offpage.

Kỹ thuật seo slide

Để làm được seo slide bạn cần có tài khoản slideshare,nếu chưa có bạn có thể truy cập http://www.slideshare.net để tạo lập một tài khoản cho mình với thương hiệu một công ty hoặc cá nhân.

Để tối ưu hóa onpage và offpage khi seo slide bạn cần lưu ý:

+ Tiitle chứa từ khóa đặt ngay bên trái,có cả dấu và không dấu.

+ Tên tài khoản nên chứa từ khóa.

+ Description chứa từ khóa và full url của trang web của bạn.

+ Tự comment chứa từ khóa.

+ Comment ở các slide có liên quan

+ Share nội dung trên các mạng xã hội như: facebook,g+,twitter,…

+ Cho slide lên web của mình .

+ Email marketing ( không chèn được thì dùng anchor text)

+ Đặt lên forum bằng 1 trong 2 cách sau:

– Cách 1: Lấy mã nhúng trong slide

– Cách 2: Dùng anchortext.

>>> Xem thêm: Tổng hợp tài liệu học SEO

Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận