Những thẻ cần thiết trong SEO

Nếu lên Google tìm và đọc về cấu trúc HTML về các thẻ <meta> thì khá đơn giản, nhưng những thẻ <meta> có tác dụng và cần thiết như thế nào trong SEO thì ít người nói đến. Phần này sẽ giúp các bạn biết thêm về các thẻ <meta> cần thiết trong SEO.

Chi tiết các thẻ cần thiết khi tiến hành SEO

  • Meta Title:

<title>tiêu đề</title>

Meta Title <title> là thẻ tiêu đề của website, thẻ cần thiết nhất đối với một website và sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google. Thông thường, trên kết quả tìm kiếm, tiêu đề của một website chỉ hiển thị 65-70 ký tự. (Tuy nhiên không nên quá áp đặt cách tính này, hãy viết title 1 cách thật tự nhiên, đầy đủ ý nghĩa).

  • Meta Description:

<meta name=”description” content=”nội dung mô tả” />

Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website, nội dung mô tả này được Google hiển thị trên kết quả tìm kiếm, độ dài chuẩn là 160 ký tự.

  • Meta Keywords:

<meta name=”keywords” content=”từ khóa” />

Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của website, các bộ máy tìm kiếm hiện nay đã không còn đánh giá cao thẻ này vì một lý do thời gian trước các SEOer mũ đen đã lạm dụng thẻ này điều hướng kết quả. Theo một số thử nghiệm cá nhân thì mình khuyên các bạn không nên dùng Meta Keywords nữa [bạn nên tự trải nghiệm để biết tại sao mình lại khuyên như thế

  • Meta Robots:

<meta name=”robots” content=”noodp,index,follow” />

Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo:

– all: Bọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định).

– none: Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết.

– index: Đánh chỉ số trang Web.

– noindex: Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL.

– follow: Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó.

– nofollow: Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang.

– noarchive: Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web.

– nocache: Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live.

– nosnippet: Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching).

– noodp: Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.

– noydir: Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! directory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị NoYDIR chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác…

  • Meta Content Language:

<meta http-equiv=”content-language” content=”vi” />

Meta Content Language là thẻ khai báo ngôn ngữ của website bạn, thẻ này rất cần thiết để bộ máy tìm kiếm biết được ngôn ngữ và hướng người dùng vào website.

  • Meta Content Type:

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

Meta Content Type là t hẻ mô tả để khai báo định dạng – mã hiển thị ngôn ngữ cho website, thường là UTF-8.

Lời khuyên:

Khi tiến hành SEO On-page 1 trang web bất kỳ, các bạn nên sử dụng các thẻ Meta trên để hỗ trợ tối đa cho quá trình SEO của mình được thuận lợi, cạnh tranh tốt với đối thủ.

>>> Xem thêm: Tổng hợp tài liệu học SEO

Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận