Những công cụ không thể thiếu cho dân Marketing

Một trong những phần không thể thiếu khi làm Marketing đó chính là công cụ. Dưới đây là tổng hợp những công cụ hữu ích nhất dành cho dân Marketing:

KEYWORD – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHÓA

✓ Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

✓ Google Trends https://trends.google.com/trends/

✓ Keyword Tool http://keywordtool.io/

✓ Uber Suggest https://ubersuggest.io/

✓ WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

✓ Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

✓ SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

✓ Ahrefs https://ahrefs.com/

✓ Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

✓ Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

✓ SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

✓ LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

✓ Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

✓ Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

✓ Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

✓ Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

✓ Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

✓ Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

✓ Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

✓ Webpage Test http://www.webpagetest.org/

WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

✓ WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

✓ SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

✓ Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

✓ Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

✓ Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

✓ SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

✓ RankTracker https://www.ranktracker.com/

✓ Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

✓ SerpStat https://serpstat.com/

TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

✓ Google Analytics http://www.google.com/analytics/

✓ SimilarWeb https://www.similarweb.com/

USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

✓ Heap Analytics https://heapanalytics.com/

✓ FullStory https://www.fullstory.com/

✓ Piwik https://piwik.org/

CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

✓ Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

✓ CopyScape http://www.copyscape.com/

✓ BuzzSumo http://buzzsumo.com/

✓ Grammarly https://www.grammarly.com/

SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER

✓ Buffer https://buffer.com/

✓ Hootsuite https://hootsuite.com/

✓ Dlvr.it https://dlvrit.com/

✓ Social Bakers https://www.socialbakers.com/

SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI

✓ Google Alerts https://www.google.com/alerts

✓ SMCC https://smcc.vn/

✓ SocialOne http://en.socialone.us/

✓ BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/

✓ SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring

✓ Sociograph.io https://sociograph.io/

EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL

✓ MailChimp https://mailchimp.com/

✓ MailGun https://www.mailgun.com/

✓ Mail-Tester https://www.mail-tester.com/

✓ Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/

✓ SendPulse https://sendpulse.com/

DOMAIN/HOSTING – CÁC NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN, HOSTING LỚN CÓ UY TÍN

✓ Godaddy http://chauvn.com/godaddy

✓ Namecheap http://chauvn.com/namecheap

✓ Vultr http://chauvn.com/vultr

LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

✓ LadiPage https://ladipage.vn/

✓ InstaPage https://instapage.com/

✓ LeadPages https://www.leadpages.net/

✓ Unbounce https://unbounce.com/

MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ

✓ Canva https://www.canva.com/

✓ Pencil http://pencil.evolus.vn/

✓ Fotor http://www.fotor.com/

✓ Uplevo http://www.uplevo.com/get-started

✓ BannerSnack http://bannersnack.com/

✓ Compressor https://compressor.io/

✓ Animaker https://www.animaker.com/

✓ Pixabay https://pixabay.com/

✓ VectorStock https://www.vectorstock.com/

✓ Icon Finder https://www.iconfinder.com/

✓ 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

✓ Zopim https://www.zopim.com/

✓ Zendesk https://www.zendesk.com/

✓ Subiz https://subiz.com/vi/

✓ VChat http://vchat.vn/

DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING

✓ Moz Blog http://moz.com/blog

✓ Marketing Land http://marketingland.com/

✓ Marketo http://blog.marketo.com/

✓ Search Engine Land http://searchengineland.com/

✓ Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/

✓ Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/

✓ Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/

✓ Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/

✓ HubSpot http://www.hubspot.com/

✓ Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

Viết một bình luận