Tản mạn

QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ SỐNG!

Quẳng gánh lo đi mà sống

Hãy để những hối tiếc của ngày hôm qua, những lo lắng của ngày mai sang một bên và thay vào đó, hãy nhận bình yên trong cuộc sống của ngày hôm nay.