Từng bước học lập trình PHP căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Giới thiệu

Hôm nay tôi sẽ bắt đầu viết loạt bài hướng dẫn các bạn học lập trình PHP cơ bản thông qua việc hoàn thành dự án website giới thiệu sản phẩm.

Những nội dung tôi sẽ hướng dẫn các bạn bao gồm:

– Cài đặt và sử dụng web server.
– Xây dựng cấu trúc thư mục website.
– Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu (Còn gọi là database và viết tắt là DB).
– Sử dụng phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu.
– Từng bước hoàn thành dự án website giới thiệu sản phẩm (Trang quản trị và trang người dùng) và qua đó các bạn sẻ được học các vấn đề liên quan tới lập trình PHP (Câu lệnh, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, điều kiện, vòng lặp, hàm, MySQL và các vấn đề khác).

lap trinh php
Các bạn lưu ý, với bài hướng dẫn này tôi chỉ hướng tới các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về lập trình PHP ở mức cơ bản nhất chứ tôi không đi sâu vào các vấn đề nâng cao của PHP. Trong quá trình theo dõi bài hướng dẫn các bạn có thể tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến để bài viết ngày càng hoàn thiện hơn.Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận