Từng bước học lập trình php căn bản qua dự án website giới thiệu sản phẩm – Quản lý DB với PHP MyAdmin

Để quản lý DB (Tạo mới, chỉnh sửa, xóa…) tôi thường sử dụng một ứng dụng mã nguồn mở có tên phpMyAdmin. Trong bộ cài đặt WampServer thì phpMyAdmin đã được tích hợp sẵn. Để sử dụng phpMyAdmin quản lý DB, các bạn thực hiện theo một số hướng dẫn sau (Tôi sử dụng phiên bản phpMyAdmin 4.1.14):

Truy cập phpMyAdmin tích hợp sẵn trong WampServer:

– Khởi động WampServer.
– Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ http://localhost/phpmyadmin. Nếu xuất hiện giao diện phpMyAdmin trên trình duyệt thì bạn đã truy cập thành công ứng dụng phpMyAdmin.

Tạo mới, xóa DB:

* Tạo mới:

– Nhấp tab “Databases” để mở giao diện tạo mới DB.
– Ở khu vực “Create database” nhập tên DB ở trường “Database name”, chọn collation ở danh sách “Collation” (Thường thì chọn là “utf8_general_ci”).
– Nhấp nút “Create” để tạo mới DB.
– DB được tạo mới sẽ xuất hiện trong danh sách ở khung bên trái.

* Xóa:

– Tại giao diện danh sách các DB, chọn các DB cần xóa.
– Nhấp chọn “Drop” để xóa các DB đã được chọn.

Tạo mới, chỉnh sửa, xóa bảng dữ liệu, trường dữ liệu trong DB:

* Tạo mới:

– Chọn DB cần tương tác bằng cách nhấp vào tên DB trong danh sách ở khung bên trái.
– Tại tab “Structure”, ở khu vực “Create table” các bạn nhập tên bảng dữ liệu vào trường “Name”, số lượng các trường dữ liệu của bảng ở trường “Number of columns”.
– Nhấp nút “Go”.
– Ở giao diện khai báo thông tin các trường dữ liệu của bảng, các bạn khai báo các thông tin như tên trường dữ liệu (Cột “Name”), kiểu dữ liệu (Cột “Type”), độ dài (Cột “Length/Values”), chọn khóa chính (Cột “Index”, chọn “PRIMARY”), tăng tự động (Check chọn cột “A_I”).
– Nhấp nút “Save” để tạo bảng dữ liệu với các trường dữ liệu đã khai báo.

* Chỉnh sửa, xóa bảng dữ liệu, trường dữ liệu:

– Để chỉnh sửa bảng dữ liệu bạn nhấp vào “Structure” của bảng dữ liệu đó rồi vào tab “Operations” để chỉnh sửa.
– Để xóa bảng dữ liệu bạn chỉ cần chọn bảng dữ liệu cần xóa và chọn “Drop” ở danh sách “With selected”.
– Để chỉnh sửa hoặc xóa trường dữ liệu của bảng, bạn cũng vào “Structure” của bảng dữ liệu đó vào lựa chọn các tác vụ chỉnh sửa hoặc xóa trường dữ liệu bạn muốn.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về cách sử dụng phpMyAdmin, các bạn có thể truy cập liên kết sau: http://docs.phpmyadmin.net/en/latest.

Tác giả: Lê Trung Hiếu

Viết một bình luận