Đồ án quản lý website tin tức bằng PHP

Đồ án quản lý website tin tức bóng đá bằng PHP

Chia sẻ tài liệu, đồ án quản lý website tin tức bằng PHP dành cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn, khóa luận, bài tập lớn môn lập trình ứng dụng web bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Website tin tức với đầy đủ các chức năng cơ bản, thêm, xem, xóa sửa, báo cáo, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một website tin tức đơn giản thích hợp cho các bạn làm đồ án, tốt nghiệp hay bài tập lớn môn học.

thiet-ke-web-tin-tuc

Link download đồ án quản lý website tin tức bằng PHP

Like & Share nếu bạn thấy hữu ích! Comment nếu có thắc mắc!

Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận