Đồ án lập trình phần mềm quản lý nhân sự công ty bằng C#

Đồ án lập trình phần mềm quản lý nhân sự công ty bằng C#

Chia sẻ tài liệu, đồ án lập trình phần mềm quản lý nhân sự công ty bằng C# dành cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp, luận văn, khóa luận, bài tập lớn môn lập trình ứng dụng Windows bằng ngôn ngữ lập trình C#. Phần mềm quản lý nhân sự công ty với đầy đủ các chức năng cơ bản, thêm, xem, xóa sửa, báo cáo, … đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một phần mềm quản lý đơn giản thích hợp cho các bạn làm đồ án, tốt nghiệp hay bài tập lớn môn học.

quan ly nhan su

Link download đồ án lập trình phần mềm quản lý nhân sự công ty bằng C#

Like & Share nếu bạn thấy hữu ích! Comment nếu có thắc mắc!

Chúc bạn thành công!

Viết một bình luận